(pagina verhalen) De drijvende kracht achter Maja Makes is Jan Lammers (1960). Hoe hij leeft, hoe hij naar de wereld kijkt, waar hij woont: het zijn de factoren die meebepalen hoe hij werkt. Onder “Verhalen” staan korte en lange verhaaltjes; ze geven inzicht in de woon-, leef- en werk-omgeving van Jan Lammers.